Videos disponibles :    La taverna del vell mercant

                                        Havanera

                                        Plora guitarra

                                        La Rosa del port

                                        Havanera embrujada

                                        La meva terra es el mar

                                        La Santa espina 

                                        La Balada d'en Lucas

                                        Habaneras de Cádiz

                                        Escolta es vent

                                        Bon cremat

                                        Amor meu

                                        Lola la tavernera

                                        La barca abandonada

                                        El cuarto de Tula
                                
Ambaixadores de Reus

                                        Vestida de nit

                                        El canó de Palamós

                                        Els Segadors

                                        Havanera de Tamariu

                                        Vaixell de Grecia

                                        Amorosa Guajira

                                        Havanera de canyes i fang

                                        La calma de la mar

LA TAVERNA DEL VELL MERCANT

HAVANERA

PLORA GUITARRA

LA ROSA DEL PORT

HAVANERA EMBRUJADA

LA MEVA TERRA ES EL MAR

LA BALADA D'EN LUCAS

LA SANTA ESPINA

HABANERAS DE CÁDIZ

ESCOLTA ES VENT

BON CREMAT

LOLA LA TAVERNERA

AMOR MEU

MARE VULL SER PESCADOR

LA BARCA ABANDONADA

EL CUARTO DE TULA

AMBAIXADORES DE REUS

VESTIDA DE NIT

EL CANÓ DE PALAMÓS

ELS SEGADORS

HAVANERA DE TAMARIU

VAIXELL DE GRECIA

AMOROSA GUAJIRA

HAVANERA DE CANYES I FANG

LA CALMA DE LA MAR